Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu
.

Na Slovensku vytvorili tri pracovné zošity pre taktilné vzdelávanie nevidiacich detí.

Slovenský taktilný program sa skladá z troch pracovných zošitov. Obrázky sú tlačené na fóliu. Každý diel má metodickú príručku, ktorá slúži ako sprievodca jednak pre rodičov, jednak pre učiteľov ako pracovať s týmito materiálmi. Všetky knihy sú založené na autorskej osobnej skúsenosti. Knihy môžu byť zároveň využívané pri práci s deťmi s kombinovaným postihnutím.

Na Slovensku vytvorili tri pracovné zošity pre taktilné vzdelávanie nevidiacich detí.

 

Slovenský taktilný program sa skladá z troch pracovných zošitov. Obrázky sú tlačené na fóliu. Každý diel má metodickú príručku, ktorá slúži ako sprievodca jednak pre rodičov, jednak pre učiteľov ako pracovať s týmito materiálmi. Všetky knihy sú založené na autorskej osobnej skúsenosti. Knihy môžu byť zároveň využívané pri práci s deťmi s kombinovaným postihnutím.

 

Zošit – 1. diel – autorka Šarlota Múdra


Tento diel je súčasťou prípravnej fázy nevidiacich detí na čítanie textu a rozlišovanie obrázkov. Cvičenie trénujú deti, aby:

 

 

- nasledovali taktilné linky (čiary)

Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 11Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- skúmali a orientovali sa na stránke

 

Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 22Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozlišovali spleť i smer šípok a ostatných čiar

 

Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 3Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zošit – 2. diel – autor Eva Halásová


Nadväzuje na predchádzajúci diel a trénuje deti, aby:

 

- rozlišovali rôzne povrchy

 

Cvivebnica tyflografiky-vol 3-page 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  poznali geometrické tvary

 

Cvivebnica tyflografiky-vol 2-page 4

 

 

 

 

 

 

 

 

-  rozlišovali medzi rovnakými a rôznymi tvarmi


Cvivebnica tyflografiky-vol 2-page 3

 

 

 

 

 

 

 

- používali geometrické tvary ako prvky ďalších rôznych obrázkov

Cvivebnica tyflografiky-vol 2-page 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zošit – 3. diel – autorka Viera Kamenická


Tento diel kladie za cieľ pripraviť nevidiace deti na kresbu obrázkov sledujúcich čiary na fólii. Trénuje deti, aby vedeli:

 

-  z akých jednoduchých prvkov sa skladajú obrázky

 

Cvivebnica tyflografiky-vol 3-page 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ako umiestniť viditeľné prvky na pracovnú plochu

Cvivebnica tyflografiky-vol 3-page 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  jak kombinovat kombinované obrázky na plochu

 

Cvivebnica tyflografiky-vol 3-page 21Cvivebnica tyflografiky-vol 3-page 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý obrázok je v knihe použitý dvakrát. Prvá strana zobrazuje obrázky vystupujúce, na druhom sú linky (čiary) vnorené. Dieťa môže čítať čiary na prvej strane ako vzor a ceruzkou ich môže následne obkresľovať strane druhej. Kresby začínajú od jednoduchých čiar a tvarov, pričom zo stránky na stránku sa stávajú zložitejšími až po obrázky..